logo

全国免费咨询

010-64696293
  •  
  •  
  •  
  •  

全国咨询电话

15810392799

救援电话:13581981919

公司地址:北京市朝阳区北五环汽配城1F-110-111

养车干货

汽车电器电动刮水器风窗玻璃洗涤器除霜装置

2019-07-16 17:39:38 养车干货
分享:

汽车电器—电动刮水器、风窗玻璃洗涤器、除霜装置!

电动刮水器

轿车电动刮水器一般具有5种功能:

a.低速刮水

b.高速刮水

c.间歇刮水

d.停机复位

e.风窗洗涤

(一)电动刮水器的组成

组成:

电动机

涡轮 蜗杆

刮水片

传动机构

(二)刮水片的摆动控制

电机转动,通过涡轮驱动摇臂旋转,从而使拉杆往复运动,刮水片左右摆动。

(三)刮水片的变速控制

1.永磁电动机结构

2.永磁电动机变速原理

(四)雨刮电机控制电路

1.刮水器开关拉到Ⅰ档--低速刮水

刮水器电动机电流通路:

蓄电池的正极点火开关电刷 B2电枢绕组电刷 B1刮水器Ⅰ档搭铁。

刮水器电动机低速运转。

2.当刮水器开关拉到Ⅱ档高速刮水

刮水器电动机电流通路:

电池的正极点火开关电刷 B2电枢绕组电刷 B3刮水器Ⅱ档搭铁。

刮水器电动机高速运转。

3.设置停机复位功能

为什么设置停机复位功能?

停机复位机构:

停机复位机构作用原理:

刮水器开关退回到0位:

雨刷片若没有停在规定的位置,蓄电池继续供电:

电池正极点火开关熔断丝电刷 B2电枢绕组电刷 B1刮水器0档两触片铜环搭铁。

此时电动机将继续转动,当刮水器的刮水片达到规定位置时,两个触片都和铜环接触,使电动机短路,停止转动。

夏利刮水器与洗涤器开关:

卡罗拉组合开关:

+1低速

+2高速

B 电源

S 复位

(五)间歇式刮水器

功能:

小雨或雾天,实现间歇刮水。

类型:

1.不可调节间歇控制电路

①同步间歇振荡电路

a.型式1:

工作过程:

刮水开关拨至间歇挡,电源经停机复位开关向电容充电,其电路:

蓄+点火开关停机复位开关电阻R1电容C搭铁蓄-

随着充电继续,电容C电压逐渐升高至一定值,三极管VT1、VT2导通,继电器线圈通电,常闭触点打开,常开触点闭合,接通刮水电机电路,其电路:

蓄+点火开关B2B1继电器闭合后的触点搭铁蓄-。电动机低速转动。

同时,停机复位开关下触点闭合,电容放电,三极管VT1基极电位降低而截止,继电器线圈断电触点张开,但电动机仍通电转动,其电路:

蓄+点火开关B2B1继电器常闭触点停机复位开关下触点搭铁蓄-。

只有刮水片回到原位,停机复位开关下触点张开,上触点闭合时,电动机才停止转动。

此时,电容器被重新充电,重复上述过程,实现刮水片重复刮水。

间歇时间的长短,取决于电容器充电时间。

b.型式2:

工作过程:

(1)雨刮开关OFF,间歇开关OFF:

雨刮电机B1、B2等电位( B1的电位经复位开关J的 K1触点雨刮开关OFF位B1)。

(2)雨刮开关OFF,间歇开关ON:

VT1导通,VT2截止,J的K2被吸闭雨刮电机低速转动刮水;

同时,C1被充电到一定值,使VT2 导通, VT1截止, J的K2张开, K1闭合雨刮电机自动复位停止工作;

C2又被充电到一定值,使VT1 导通, VT2截止, J的K2又闭合雨刮电机低速转动刮水;

②集成间歇振荡电路

工作过程:

刮水开关拨至间歇挡,集成电路端子3输出高电位,继电器线圈通电,常闭触点打开,常开触点闭合,刮水电机运转,其电路:

蓄+点火开关B2B1继电器闭合后的触点搭铁蓄-

同时,停机复位开关下触点闭合。经过一段时间后,集成电路端子3输出低电位,继电器线圈断电,常闭触点闭合,常开触点打开。由于停机复位开关下触点闭合,刮水电机仍运转,其电路:

蓄+点火开关B2B1继电器常闭触点停机复位开关下触点搭铁蓄-

只有当刮水片复位,停机复位开关常开触点才能打开,常闭触点才能闭合,刮水电机停止运转。

重复上述过程,实现间歇刮水。

2.可调节间歇控制电路

特点:

根据雨量大小自动开启或关闭雨刮电机,并自动调节间歇时间。

控制电路:

特点:

S1、S2、S3是安装在风挡玻璃上的雨水流量检测电极,雨水落在电极之间,可改变电极间电阻值,雨水流量越大,其阻值越小。

(1)雨量小时,雨水将S1与S3连通[距离近(2.5cm)],VT1先导通,继电器j1线圈通电,触点闭合,雨刮电机低速转动。

(2)雨量大时,雨水将S1、S2、S3同时连通[S1与S2距离远(3cm)],VT1导通的同时,VT2也导通,继电器j1、 j2线圈均通电,j1触点闭合,j2常开触点闭合,雨刮电机高速转动。

(3)雨停(雨刮开关打开状态)时,由于S1、S2、S3之间电阻都很大,VT1、 VT2均不导通,继电器j1、 j2线圈均不通电,雨刮电机停止转动。

3.电动刮水器控制电路实例:

刮水器开关具有5个挡位:

1挡:低速(42~52r/min)

2挡:高速(62~80r/min)

f挡:点动挡

0挡:复位停止挡

j挡:间歇刮水挡

风窗玻璃洗涤器

1.风窗玻璃洗涤器的组成

储液罐、洗涤泵、输液管、喷嘴

喷射压力:70~80kpa

洗涤泵连续工作时间:不大于5s,间歇时间10s。

喷水停止后,刮水器应继续刮动3~5次。

2.风窗洗涤器的工作原理

打开洗涤开关,洗涤泵转动,洗涤液经喷嘴喷出,同时雨刷片刮动风窗玻璃。

洗涤液罐和洗涤电机:

桑塔纳2000系列刮水及清洗置控制电路:

S11刮水洗涤器熔丝;V前风窗刮水电机;J31刮水间歇继电器;E22刮水洗涤开关;V5前风窗洗涤泵。

风窗玻璃除霜装置

1.前风窗玻璃除霜空调暖风除霜;

2.后风窗玻璃除霜电加热除霜;

电热式后窗除霜器的组成与原理:

1蓄电池;2点火开关;3熔丝;4除霜器开关及指示灯;5--除霜器(电热丝)。

http://fydx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://fydx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://fzdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://fzdxyy.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://gadx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://gydx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://gydxyjy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hbdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hddx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hezhoudx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hezhoudx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hgdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hgdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hlddx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hndx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hsdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hsdx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hsdxyjy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://hzdxyjy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://jdzdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://jqdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://jsdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://jxdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://kfdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://kmdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lbdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lcdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lddx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lsdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lydxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lzdxyy.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://lzdxyy.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://mmdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://msdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://mydx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://mzdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://mzdx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://nbdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://nddx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://njdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://nndx.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://npdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://nydx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://pedx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://ptdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://pzhdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://qhddx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://qjdx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://qydx.999ask.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1
http://qzdxyjy.qm120.com/plus/html/article.php?title=yes&keyword=&webtitle=&page=1